Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο
Επικοινωνία
Η ιστοσελίδα myktima.gr δημιουργήθηκε για να υποβοηθήσει και ενημερώνει τους κατόχους δικαιωμάτων επί ακινήτων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στην ολοκλήρωση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.


Η χρήση της αρχικά εντάσσεται στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τα εξής χαρακτηριστικά:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΚΤ2-05
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 15 Ιουλίου 2014 μεταξύ της ΕΚΧΑ ΑΕ και της: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2 – «ΑΝΥΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» - «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» - «Ι. ΑΛΑΒΑΝΟΣ – Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» - «ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.» - «ΤΕΜ Α.Ε.» - «Α. ΚΟΥΡΕΤΑΣ - Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ.» - «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» - ΑΛΤΑΝΑ ΣΑΡΩΦ.

Σε πρώτη πιλοτική εφαρμογή (από 1 Ιουνίου 2015) τα δεδομένα της επικεντρώνονται στον Δήμο Ηράκλειας.

Οι φωτογραφίες του βασικού και επιμέρους λογότυπων είναι από την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κερκίνης και η ημερομηνία λήψης τους είναι μεταγενέστερη της 15/7/2014.

Τα πνευματικά της δικαιώματα έχει η εταιρεία Ι. ΑΛΑΒΑΝΟΣ – Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.